Mma'ipakat Waaya (alijunaiki: Provincia de Guayas) jiia wanee mma'ipakat saakaje 24 (Piama shiiki sumaa pienchi) mma'ipakat yaa Ekuwatoorü.

Panteera Waayajatü.
Maapa Waayajatü.