Atülaantika (Kolomwia)

Mma'ipakat Atülaantika (Alijunaiki: Departamento Atlántico) jiia wanee mma'ipakat saakaje 32 (Apünüin shiiki sumaa piama) mma'ipakat yaa Kolomwia.

Panteera Atülaantikajatü.
Maapa Atülaantikajatü.